مطالب درسی 97

آموزش درس چهارم عربی پایه هشتم

 

آموزش و پاسخ تمرین های درس چهارم عربی پایه هشتم

 

تدریس درس چهارم عربی پایه هشتم

 

جواب تمرین های درس چهارم عربی هشتم

 

جواب فعالیت های درس 4 عربی هشتم

 

حل تمرین های درس چهارم عربی هشتم

 

حل فعالیت های درس چهارم عربی هشتم

 

پاسخ تمرین های درس 4 عربی هشتم

 

پاسخ فعالیت های درس 4 عربی هشتم

 

پاورپوینت درس چهارم عربی پایه هشتم

آموزش و پاسخ تمرین های درس چهارم عربی پایه هشتم


به نام خدا


پاورپوینت آموزش و پاسخ تمرین های درس چهارم عربی پایه هشتم

 

برای مشاهده کامل مطلب و دانلود پاورپوینت بر روی فلش زرد رنگ کلیک فرمایید.

 

 

 

دریافت
عنوان: آموزش و پاسخ تمرین های درس چهارم عربی پایه هشتم
حجم: 1.9 مگابایت


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: عربی ,هشتم ,چهارم ,تمرین ,پایه ,آموزش ,چهارم عربی ,عربی پایه ,عربی هشتم ,پایه هشتم ,پاسخ تمرین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

آموزش درس دوم عربی هشتم

 

تدریس عربی هشتم

 

جواب تمرین های درس دوم عربی هشتم

 

جواب فعالیت های درس دوم عربی هشتم

 

حل تمرین های درس دوم عربی پایه هشتم

 

حل فعالیت های درس دوم عربی هشتم

 

پاسخ تمرین های درس دوم عربی هشتم

 

پاسخ تمرین های عربی هشتم

 

پاسخ فعالیت های درس دوم عربی هشتم

 

پاورپوینت درس دوم عربی هشتم

آموزش و پاسخ تمرین های درس دوم عربی پایه هشتم +پاور پوینت


به نام خدا 


آموزش و پاسخ تمرین های درس دوم عربی پایه هشتم +پاور پوینت

 

برای مشاهده کامل و دانلود پاورپوینت بر روی فلش زرد رنگ کلیک فرمایید.

دریافت
عنوان: آموزش و پاسخ تمرین های درس دوم عربی پایه هشتم +پاور پوینت
حجم: 1.85 مگابایت


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: عربی ,هشتم ,تمرین ,آموزش ,پایه ,فعالیت ,عربی هشتم ,پاسخ تمرین ,پایه هشتم ,عربی پایه ,هشتم پاور
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

جواب فعالیت های درس 6 مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

جواب فعالیت های درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل کاربرگ های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

جواب فعالیت های درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم


به نام خدا


جواب فعالیت های درس 6 مطالعات اجتماعی نهم

 

 

 

پاسخ فعالیت های درس 6


با توجه به نقشه

1 نواحی جنوب شرقی آسیا، استرالیا و آفریقای مرکزی را از نظر تعداد گونه های در معرض خطر با کانادا و
اروپای شمالی مقایسه کنید.


در کشورهای گروه اول(جنوب شرقی آسیا، استرالیا و آفریقای مرکزی) تعداد گونه های درمعرض خطر بسیار
بیشتر از کانادا واروپای شمالی است.


-2 سه کشور را نام ببرید که بیش از 300 گونه در معرض خطر دارند.


ایالات متحده امریکا، استرالیا و اندونزی


دو کشور نام ببرید که کمتر از 50 گونه در معرض خطر دارند.


شیلی، انگلستان و قزاقستان


3 چرا در صحرای آفریقا تعداد گونه های در معرض خطر بسیار کم است؟


چون در صحرای افریقا تعدادو تنوع گونه های جانوری کم است.


5 جدولی با دوستون رسم کنید. در یک ستون فواید و اهمیتهای جنگلهای آمازون و در ستون دیگر، علل
تخریب آنها را فهرست کنید.


فواید واهمیت جنگل های آمازون:

1-در جنگل ها انواع قارچ ها، میوه ها و حتی ساقه های گیاهان
و درختان دیده می شود که غذای عده زیادی از انسان ها را
تشکیل می دهند.

-2 درختان جنگل گاز دی اکسید کربن هوا را دریافت
می کنند و طی عمل فتوسنتز، آن را تبدیل
به اکسیژن م یکنند.

-3 چوب درختان جنگلی در ساختمان سازی، ه تیه کاغذ ی
و تهیه ی وسایل منزل کاربرد دارد.

4- سایه درختان جنگل های انبوه، هر آدمی را از گرمای
طاقت فرسا نجات می دهد!

-5 اعتدال آب وهوا.


علل تخریب:


1-افزایش جمعیت

-2 گرمایش جهانی

-3 آتش سوزی های عمدی ویا سهوی ایجاد شده توسط
انسان.

-4 عقب نشینی یخ ها در رشته کوه های آند و ایجاد
خشکسالی شدید در آمازون.

-5 استفاده های صنعتی وتجاری

-6 پاکسازی زمین ها برای پرورش دام و کشت علوفه برای دام
هاو محصولات کشاورزی

-7 احداث ست گاه هاو جاده های بین جنگلی


7 الف) واکنش و احساس شما نسبت به تصاویر مربوط به شکار فیلها و اشیای تزیینی چیست؟ آیا ما واقعاً
به این اشیا نیاز داریم؟


خیر فقط وسایلی لوکس وتجملی هستند


ب) برخی از طرفداران محیط زیست، استفاده از وسایل تزیینی یا اشیایی مثل عاج را که در آنها از اعضای
بدن جانوران استفاده شده است، تحریم کرده اند و آنها را نمیخرند. نظر شما در این باره چیست؟


- متوقف کردن بازار خرید و فروش عاج فیل
- قانونمند کردن تجارت
عاج فیل در جهان سبب کم شدن تجارت غیر قانونی آن و از بین رفتن نسل فیل هامی شود. مانند اجازه
فروش عاج فیل هائی که در اثر عوامل طبیعی کشته شده و یا دراثر وحشی شدن و دیوانگی با گلوله محافظان محیط زیست از
پای درآمده اند، داده شود.


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اجتماعی ,مطالعات ,پایه ,فعالیت ,گونه ,جواب ,مطالعات اجتماعی ,اجتماعی پایه ,جواب فعالیت ,تعداد گونه ,کانادا واروپای ,کانادا واروپای شمالی ,شرقی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

آموزش درس پنجم عربی هشتم

 

آموزش عربی هشتم

 

آموزش و پاسخ تمرین های درس پنجم عربی پایه هشتم+پاورپوینت

 

جواب تمرین های درس پنجم عربی هشتم

 

جواب فعالیت های درس پنجم عربی هشتم

 

حل تمرین های درس پنجم عربی هشتم

 

حل فعالیت های درس پنجم عربی هشتم

 

پاسخ تمرین های درس 5 عربی هشتم

 

پاسخ فعالیت های درس 5 عربی هشتم

 

پاورپوینت درس پنجم عربی هشتم

آموزش و پاسخ تمرین های درس پنجم عربی پایه هشتم+پاورپوینت


به نام خدا


پاسخ تمرین های درس 5 عربی پایه هشتم

 

برای مشاهده کامل مطلب و دانلود پاورپوینت بر روی فلش زرد رنگ کلیک فرمایید.

 

 

دریافت
عنوان: پاسخ تمرین های درس 5 عربی پایه هشتم
حجم: 1.62 مگابایت


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: عربی ,هشتم ,پنجم ,تمرین ,آموزش ,پاورپوینت ,عربی هشتم ,پنجم عربی ,پاسخ تمرین ,عربی پایه ,پایه هشتم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

جواب فعالیت های درس 4 مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

جواب فعالیت های درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل فعالیت های درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل کاربرگ های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

پاسخ فعالیت های درس 4 مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

جواب فعالیت های درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه نهم


به نام خدا

جواب فعالیت های درس4 مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

 

پاسخ فعالیت های درس 4

-1 الف) چرا آب دریای احمر بسیار ر از آب دریای شمال است؟

 

1- درمنطقه گرم وخشک واقع شده است

2-تبخیرشدید

3-وزش بادهای گرم وخشک صحرای افریقا

 

ب)به نظر شما برای تهیه آب شیرین از اقیانوسها باید به کدام اقیانوسها بیشتر توجه کرد؟ چرا؟

 

به اقیانوس هایی که آب شور دارند.زیرا درعملیات جدا سازی آب از نمک معمولا نمک در دریا باقی می ماند. واین موجب بدتر شدن آب
های شیرین میشود مکش آب دریا به درون دستگاه ها بچه ماهی ها و فیتو پلانکتون ها را از بین می برد و به
زنجیره ها ی غذایی آسیب می رساند. مشکل دیگر این است که باز گرداندن شوراب تولید شده به دریا به
موجودات زنده ی اقیانوس آسیب می رساند. شاید بتوانیم از شدت تأثیرهای مخرب بکاهیم اما این کار نیز
باعث بالا رفتن هزینه ها می شود.

3 چرا سفر به اعماق اقیانوسها دشوار ر ت از صعود به قله هاست؟ چند دلیل ذکر کنید.

 

الف) فشار فوق العاده زیادی است که می تواند موجب متلاشی شدن بافت های نرم شود. برآوردها نشان می
دهد که فشار خردکننده اعماق معادل هشت تن به ازای هر اینچ مربع است و این میزان حدود هزار مرتبه
بیشتر از فشار استاندارد جو است که بر سطح آب وارد می شود. (هر اینچ معادل 2.54 سانتی متر است)

ب) درجه حرارت آب نیز در اعماق بین 1  تا 4 درجه سلسیوس متغیر است. این شرایط فیزیکی می تواند
موجودات را محدود کند. چطور؟ حفظ حالت مایع در سلول ها بسیار مهم است، زیرا همه پیغام ها و سیگنال
های عصبی و در عین حال مواد غذایی و... فقط تحت این شرایط مخابره و منتقل می شوند. سلول های همه
حیوانات برای حفظ حالت مایع توسط غشاهای چرب احاطه شده اند؛ اما درجه حرارت پایین اعماق دریا و
فشار فوق العاده زیاد باعث می شود که سلول ها حالت مایع خود را از دست بدهند و چربی آنها به شکل
جامد دربیاید.

ج)کمبود نورخورشید

د) کمبود غذاو اکسیژن به دلیل کمبود جلبک ها وگیاهان

 

5 درباره نسبت خشکیها و آبهای کرهیزمین فکر کنید و بگویید اگر چنین نسبتی بر عکس میشد، چه
اتفاق هایی می افتاد؟

 

آب که درحالت معمولی جزء منابع تجدید پذیراست. در صورت مع بودن این نسبت ، آب تبدیل به یک
منبع غیرقابل تجدید می شد .بنابر این حیات( زندگی ) درکره زمین نابودمی شد

 

6 الف) خبر بالا را بخوانید. این خبر از چه جنبه هایی مهم است؟

 

اتفاق نظر مردم جهان برای حفظ منابع آبی جهان وموجودات دریایی

 

ب) برخی از کشورهای قدرتمند در برابر یک توافق بین المللی برای حفاظت و کنترل اقیانوسها مقاومت
میکنند و چندان با این کار موافق نیستند. به نظر شما چرا؟

 

چون این کشورها باتوجه به قدرت نظامی و اقتصادی که دارند، با این نوع قراردادها فقط میخواهند دست ملت های ضعیف را از این منابع کوتاه کنند.

 

8 به نقشه توجه کنید.
=در دی ماه استانبول سردتر است یا لنینگراد؟ چرا؟

 

لنینگراد. زیرا نسبت به استانبول از استوا دورتراست.

 

سه شهر برگن، استکهلم و لنینگراد تقریباً در یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این شهرها در دی ماه متفاوت است. چرا؟

 

زیرا تحت تأثیر عوامل مختلفی چون جریان های دریایی و وزش بادها
قراردارند

 

9 به تصویر صفحه قبل توجه کنید. لایه ازن در کدام بخش هواکره قرار دارد؟استراتوسفر( یوش سپهر)

 

آیا میتوانید در یک جمله بگویید فایده ی لایه ازن چیست؟ در این باره پرس وجو کنید.

 

توضیح : ازن یک گاز نامرئی است که جنس آن از اکسیژن است و این لایه سرتاسر کره زمین در طبقات
بالای اتمسفر قرار دارد و فاصله آن از سطح زمین 15 تا 40 کیلومتر است . ضخامت این لایه فقط 3 میلیمتر
است . البته ضخامت آن یکنواخت نیست و در استوا که خورشید مستقیم می تابد ضخیمتر و در قطبها
نازکتر است .برخی از مواد شیمایی باعث سوراخ شدن لایه ازون می شود و آن را از بین می برد مثل هیدرو
فلوئور کربن که در برخی از یخچالها بخصوص مدل قدیمی وجود دارد و یا و متیل برمید که در آفت کشهای
کشاورزی استفاده می شود.
فواید لایه ازون :

* لایه ازون مانند سایبانی برای زمین مانع عبور پرتو های زیان آورخوشید یعنی همان اشعه ماورای بنفش می شود

*اگر این پرتوها به زمین برسد باعث سرطان پوست و بیماریهای چشمی مثل آب مروارید می شود .

* به گیاهان هم آسیب می رسد .

*اگر مقدار پرتوها زیاد باشد ، موجودات دریایی میکروسکوپی که غذای ماهیها هستند هم از بین می رود .

 

10- الف) چرا کوهنوردان در ارتفاعات زیاد ممکن است با مشکلات تنفسی روبه رو شوند؟

 

در ارتفاعات بالا ، تراکم هوا تغییر می کند – هوا رقیق می شود. هوای رقیق به همان اندازه هوای بسیار
فشرده و متراکم سطح دریا غنی از اکسیژن نمی باشد. در قله کوه اورست ، بیش از 8840 متر بالای سطح
دریا ، فشار اتمسفری یک سوم فشار اتمسفری سطح دریاست.

ب) چرا در هواپیما، قبل از شروع پرواز، نحوه ی استفاده از ماسک اکسیژن به مسافران آموزش داده میشود؟

 

به علت تغییر فشار هوا در ارتفاعات بالا .

 

ب) دقت کنید و بگویید چه کارها و فعالیتهایی در محیط زندگی شما موجب آلودگی هوا میشود؟

 

1-صنایع وکارخانجات 2- اتومبیل ها 3-فعالیت های گرمازایی و یا سرمازایی خانواده ها.


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فعالیت ,پایه ,اجتماعی ,مطالعات ,لایه ,جواب ,مطالعات اجتماعی ,اجتماعی پایه ,جواب فعالیت ,چهارم مطالعات ,لایه ازون ,چهارم مطالعات اجتماعی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

جواب فعالیت های درس 5 مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

جواب کاربرگ های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل فعالیت های درس 5 مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

پاسخ فعالیت های درس 5 مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

پاسخ کاربرگ های مطالعات اجتماعی پایه نهم

جواب فعالیت های درس 5 مطالعات اجتماعی پایه نهم

به نام خدا

جواب فعالیت های درس5 مطالعات اجتماعی پایه نهم
 

پاسخ فعالیت های درس 5
1

با توجه به نقشه صفحه پیش و با مراجعه به یک اطلس، بگویید که:

الف) جنگلهای بارانی استوایی در کدام قاره ها و کشورها، وجود دارند؟

 

قاره آسیا(کشورهای اندونزی، مالزی، چین، کره کشور های هند وچین) –
قاره افریقا( کنگو، نیجریه، افریقای مرکزی) –
قاره امریکا( برزیل،کشورهای امریکای مرکزی و...)

 

ب) کدام کشور، بیشترین وسعت جنگلهای بارانی استوایی را دارد؟برزیل

 

2 الف) با توجه به نمودار بالا بگویید کدام زیست بوم در جهان، بیشترین میزان ترکیبات آلی و کدام زیست
بومها کمترین میزان ترکیبات آلی را تولید میکنند؟

 

جنگل های بارانی استوایی بیشترین میزان ترکیبات آلی و توندرا کمترین میزان ترکیبات آلی را تولید می کنند.

ب) با توجه به دان ت سه های خود از فصل قبل، (درباره آب و هوای مناطق جهان) علل این بیشترین
میزان و کمترین میزان را توضیح دهید.
جنگل های بارانی استوایی:باران فراوان، دمای بالا، استفاده زیاد از نورخورشید و خاک های بسیار غنی
وحاصلخیز

توندرا : کمبود باران، زمین یخ بسته ، سرمای بسیار شدید و کمبود خاک


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: پایه ,مطالعات ,اجتماعی ,فعالیت ,میزان ,جواب ,مطالعات اجتماعی ,اجتماعی پایه ,بارانی استوایی ,جواب فعالیت ,میزان ترکیبات ,کمترین میزان ترکیبات ,ب
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل فعالیت های درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

حل کاربرگ های مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

مطالعات اجتماعی نهم

 

پاسخ فعالیت های درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم

 

پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

جواب فعالیت های درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم

به نام خدا


جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی نهم

 

 

 

1 زیست کره برای حیات به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.
الف)سنگ کره:
-1 ارتباط دهنده میان هواکُره، آ بکُره و زیست کُره است. 2-تأمین کننده خاک برای کشاورزی، چراگاه ،
کشتزار لانه سازی و.. برای جانوران زیست کره

ب) آب کره:
-1 منشاء حیات درکره زمین هستند. 2-. گازها ی حل شده در اقیانوس ها مخزن گازهای کره زمین
هستند. که برای ادامه زندگی بسیاری از گونه های حیات در زیر آب، ضروری اند 3- آب دریاها نقش مهمی
در چگونگی آب و هوای جهان دارد. 4-تعدیل کننده آب وهوا ی کره زمین است . که همه این موارد برای
زیست کره لازم است.
-1 لایه گاز اُزن پوششی است برای زمین در برابر پرتوهای فرابنفش آمده از خورشید. 2- امکان
جابجایی برخی گازهای ارزشمند مانند بخار آب را فراهم میکند. 3- هواکره باعث می شود

 

ج)هوا کره :
تا شهاب وارهای کوچک پیش از برخورد با زمین در آسمان بسوزند. 4-هواکره در متعادل کردن دمای زمین
هم موثر است. اگر چنین پدیده ای نبود، میانگین دمای زمین بجای 15 درجه ی سانتی گراد که اکنون است،
باید 18 - درجه می شد که در این دما امکان پدیدار شدن زیست کره بسیار ضعیف بود. (در این پدیده
که اثر گلخانه ای نام دارد گرمایی که از سطح زمین بیرون رفته است در میان مولکول های هواکره نگه
داشته می شود. بخار آب، دی اکسید کربن، متان و اوزون از گازهای گلخانه ای اصلی در هواکره زمین اند. )

 

2 آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آنها را با این درس توضیح دهید.


آ ه ی 29 سوره شورا: در قران کریم در آیه 29 سوره شوری می فرمایند(از نشانه های خداست آفرینش آسمان ها و زمین و
جنبندگانی که در آنها خلق و پراکنده نموده است) می بینی که دراین آیه از جنبندگان و موجوداتی یاد شده که در آسمانها
زندگی میکنند. پس بیرون از کره زمین هم موجودات زنده دیگری وجود دارند . اما در این باره که این موجودات زنده انسان
اند یا نه قران سخنی نمی گوید.
دانشمندان در تحقیقات گسترده خود به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که آیا موجودات زنده، نبات، اب، تمدن، در کرات
دیگر وجود دارد یا نه؟ حضرت علی(ع) می فرمایند:" این ستارگان شهرهایی هستند مانند شهر های روی زمین و هر شهری با
شهر دیگر با ستونی از نور مربوط می شود."
آیه 22 سوره بقره: اشاره به زمین ونیروى جاذبه اش که به شما اجازه حرکت و استراحت و ساختن خانه و لانه و تهیه باغها و
زراعتها و انواع وسائل زندگى مى دهد، نعمت دیگرى است، هیچ فکر کرده اید که اگر جاذبه زمین نبود در یک چشم بر هم زدن
همه ما و وسائل زندگیمان بر اثر حرکت دورانى زمین به فضا پرتاپ و در فضا سرگردان مى شد! سپس به نعمت آسمان
مى پردازد و مى گوید:
و السماء بِناء). ) « آسمان را همچون سقفى بر بالاى سر شما قرار داد »
همان ج و زمین است، یعنى قشر هواى متراکمى که دور تا دور کره زمین را پوشانده، و طبق نظریه « سماء » منظور از کلمه
دانشمندان ضخامت آن، چند صد کیلومتر است. اگر این قشر مخصوص هوا که همچون سقفى بلورین، اطراف ما را احاطه کرده
نبود، زمین دائما در معرض رگبار سنگهاى پراکنده آسمانى بود و عملا آرامش از مردم جهان سلب مى شد.

 

3 جدولی با دو ستون رسم کنید: الف) کوهستانها و دامنه آنها، ب) جلگه ها و دشتها. سپس، به طورگروهی موارد
استفاده و بهره برداری انسان از هر یک را در همان ستون فهرست کنید.


کوهستان ها ودامنه ها:

الف)پوسته زمین ، ترکیبی است از مناطق مسطح و صاف و همچنین کوهها و دره ها که شرایطی
مناسب را برای زندگی بشر و سایر موجودات زنده فراهم کرده است. پوسته خارجی زمین 50 تا
100 کیلومتر ضخامت دارد و پدیده های زمین شناسی بر روی این پوسته خارجی بوجود آمده
است متناسب با هر برجستگی بر روی زمین ، یعنی کوه ، در عمق زمین یک فرو رفتگی نیز
وجود دارد. این فرورفتگی در لایه زیرین زمین ، چون ریشه ای عمیق ، تکیه گاه کوه است.
ب)محیط مساعدی برای تنوع و تکامل موجودات است .
ج) معادنی ارزشمند دارند که وجود این معادن برای زندگی بشر لازم و ضروری است .
د) وجود کوهها سبب می شود که از شدت وزش باد برای تخریب نقاط صاف و هموار کاسته
شود .
ه)کوهها ، حرکات پوسته زمین را در مقابل جزر و مد ناشی از جاذبه ماه به حداقل می رسانند.

اگر کوهها نبود ، جزر و مد عظیمی در پوسته خاکی زمین به وجود می آمد که ممکن بود زمین
وساکنان آن را ازبین ببرد .

و) مهم ترین فایده کوهها ،این خیمه های سر به فلک کشیده ، نگهبانی انسانها و موجودات
زنده از تکانها و لرزشهای مداوم زمین است.
ز) عامل پیدایش طبیعت سرسبز است و همه اینها از تدبیر خداوند حکیم حکایت می کند .


جلگه ها ودشت ها:


الف)راحتی وآسان بودن حمل ونقل وراه سازی
ب) داشتن خاک های غنی وحاصلخیز
ج) اعتدال آب وهوا
د) رونق اقتصادی وکشاورزی

 

4 گفتگو کنید و دلیل و مثال بیاورید: به نظر شما امروزه انسان بیشتر زندگی خود را با ناهمواریهای زمین انطباق میدهد یابرعکس، ناهمواریها را برای مقاصد خود تغییر میدهد یا هر دو؟ میزان دستکاری و دخالت انسان درمحیطهایطبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ چرا؟


درگذشته بیشتر انسان ها خود را با طبیعت منطبق می کردولی به مرور زمان براثر افزایش جمعیت و وتنوع نیازها ،
انسانها شروع به دستکاری طبعت نمودند.وتغییر دادن ناهمواریها توسط انسان با هدف بهر برداری از منابع سطحی یا
زیر زمینی انجام می شود . انسان تا نیروی اندیشه ی خود و با استفاده از ابزارهای گوناگون مانند ماشین آلات و مواد
منفجره ناهمواریها را تغییر می دهد . نمونه هایی از اقدامات انسان که موجب تغییراتی در شکل ظاهر ی زمین می
شوند عبارتند از :راه سازی، شهرسازی، ایجاد سدها تونل ها و...


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: زمین ,مطالعات ,اجتماعی ,پایه ,فعالیت ,انسان ,مطالعات اجتماعی ,اجتماعی پایه ,جواب فعالیت ,موجودات زنده ,برای زندگی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر مرزی/ رد پای عوامل نفوذی در حادثه

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر مرزیِ جنوب شرق خبر داد.

ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر مرزی/ رد پای عوامل نفوذی در حادثهبه گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز سه شنبه 24 مهرماه در اطلاعیه ای اعلام کرد: شامگاه گذشته (دوشنبه) تعدادی از  بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی ( میرجاوه) استقرار داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک های ضد انقلاب ربوده شدند.

این اطلاعیه در ادامه با اشاره به اینکه این پایگاه از استحکامات خوبی برخوردار بوده ، خاطرنشان کرده است: عوامل گروهک های تروریستی که از سوی سرویس‌های بیگانه هدایت و پشتیبانی می‌شوند ، با فریب و تطمیع عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه روی یکی از پاسگاه های مرزی کشور پاکستان صورت داده‌اند‌.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در پایان تاکید کرده است: عملیات تعقیب اشرار، تروریست ها و عوامل نفوذی دشمن و نیز اقدامات لازم برای آزاد سازی ربوده شدگان با جدیت در دستور کار نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر درمناطق مرزی قرار گرفته است و ازدولت پاکستان نیز انتظار می‌رود با اشرار و تروریست هایی که در جوار مرزهای آنان لانه کرده و از سوی برخی کشورهای مرتجع شرور و تروریست پرور منطقه حمایت و به کارگیری می شوند، برخورد جدی داشته و به سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان  اقدام کند.


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: مرزی ,ربوده ,عوامل ,نقطه ,زمینی ,نیروی ,نیروی زمینی ,عمومی قرارگاه ,بسیجیان بومی ,عوامل نفوذی ,زمینی سپاه ,روابط عمومی قرارگاه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

آموزش عربی هشتم

 

آموزش و پاسخ تمرین های درس ششم عربی پایه هشتم+پاورپوینت

 

تدریس عربی پایه هشتم

 

جواب تمرین های درس 6 عربی هشتم

 

جواب فعالیت های درس 6 عربی هشتم

 

حل تمرین های درس 6 عربی هشتم

 

معنی درس ششم عربی هشتم

 

پاسخ تمرین های درس ششم عربی هشتم

 

پاسخ فعالیت های درس 6 عربی هشتم

 

پاور پوینت درس ششم عربی هشتم

آموزش و پاسخ تمرین های درس ششم عربی پایه هشتم+پاورپوینت


به نام خدا


آموزش و پاسخ تمرین های درس ششم عربی پایه هشتم+پاورپوینت

 

برای مشاهده کامل و دانلود پاورپوینت بر روی فلش زرد رنگ کلیک فرمایید.

 

دریافت
عنوان: آموزش و پاسخ تمرین های درس ششم عربی پایه هشتم پاورپوینت
حجم: 1.79 مگابایت


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: عربی ,هشتم ,تمرین ,آموزش ,پایه ,پاورپوینت ,عربی هشتم ,پایه هشتم ,عربی پایه ,پاسخ تمرین ,هشتم پاورپوینت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

آموزش درس سوم عربی هشتم

 

آموزش و پاسخ تمرین های درس سوم عربی پایه هشتم+پاورپوینت

 

تدریس درس سوم عربی پایه هشتم

 

تدریس عربی پایه هشتم

 

جواب تمرین های درس سوم عربی هشتم

 

جواب فعالیت های درس سوم عربی هشتم

 

حل تمرین های درس سوم عربی هشتم

 

حل فعالیت های درس سوم عربی هشتم

 

پاسخ فعالیت های درس سوم عربی هشتم

 

پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم

آموزش و پاسخ تمرین های درس سوم عربی پایه هشتم+پاورپوینت


به نام خدا


آموزش و پاسخ تمرین های درس سوم عربی پایه هشتم+پاورپوینت

 

برای مشاهده کامل مطلب و دانلود پاورپوینت بر روی فلش زرد رنگ کلیک فرمایید.دریافت
عنوان: پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم
حجم: 1.68 مگابایت


مطالب درسی 97

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: عربی ,هشتم ,پایه ,پاورپوینت ,تمرین ,آموزش ,عربی پایه ,پایه هشتم ,عربی هشتم ,پاسخ تمرین ,هشتم پاورپوینت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

خانومانه نازنین چت | چت نازنین | چت روم mahansaz.ir آبیدال موزیک دونکا چت | دونکا گپ | چت روم | چت دونکا درب ضد سرقت آسیاروید | asiaroid sepeed.rozblog.com سریال گرام فیلم باز